Kurullar

 

Koordinatörlükler

Erasmus Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Gül Kızıltan

Öğr. Gör. Dr. Esra Köseler

 

Tanıtım Koordinatörlüğü

Yrd. Doç. Dr. Perim F. Türker

 

Öğrenci Topluluğu Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Merve Özdemir

 

Kalite Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Gül Kızıltan

Öğr. Gör. Dr. Esra Köseler

Öğr. Gör. Dr. Sinem Metin

 

Halk Sağlığı Staj Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Emine Aksoydan

Öğr. Gör. Merve Özdemir

 

İşbaşında Eğitim Staj Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Muhittin Tayfur

Doç. Dr. Mendane Saka

Yrd. Doç. Dr. Perim F. Türker

Yrd. Doç. Dr. Aydan Ercan

Öğr. Gör. Dr. Esra Köseler

Öğr. Gör. Dr. Sinem Metin

Öğr. Gör. Dr. Esen Sezer

Öğr. Gör. Beril Yılmaz

Öğr. Gör. Merve Özdemir

Arş. Gör. Selen Müftüoğlu