Kurullar

 

Koordinatörlükler

Erasmus Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Gül Kızıltan

Dr. Öğretim Üyesi Esra Köseler Beyaz

 

Tanıtım Koordinatörlüğü

Dr. Öğretim Üyesi Perim F. Türker

 

Öğrenci Topluluğu Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Dr. Merve Özdemir

 

Kalite Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Gül Kızıltan

Dr. Öğretim Üyesi Esra Köseler Beyaz

Dr. Öğretim Üyesi Sinem Bayram

 

Halk Sağlığı Staj Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Gül Kızıltan

Dr. Öğretim Üyesi Merve Özdemir

Öğr .Gör. Dr. İrem Olcay Eminsoy

Hatice Şahin

 

 

Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Gül Kızıltan

Dr. Öğretim Üyesi Esra Köseler Beyaz

Dr. Öğretim Üyesi Sinem Bayram

Dr. Öğretim Üyesi Beril Köse

Dr. Öğretim Üyesi Esen Yeşil

Dr. Öğretim Üyesi Selen Müftüoğlu

Hatice Şahin