BölümTanıtımı

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1999 tarihinde eğitim ve öğretim programına başlamıştır. Türkiye’de mevcut vakıf üniversiteleri içinde uzmanlaşmış ve yeterli akademik kadroya sahip ve özel olarak kurulan ilk “Beslenme ve Diyetetik Bölümü” olma özelliğini taşıyan tek bölümdür.

 Beslenme ve diyetetik bölümünün amacı sağlığın korunmasında, hastalıkların iyileştirilmesinde,toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesinde, insan gücü yetiştirerek, bu alanda çalışmalar ve araştırmalar yaparak toplumsal katkı sağlamaktır.

 Bölümümüz  eğitim ve öğretim programının ilk aşamasında; temel bilimler, sağlık ve idari bilimler, ikinci aşamada ise; diyet tedavisi, yiyecek-içecek sistemleri yönetimi, özel durumlarda beslenme ve toplum beslenmesi gibi alanlara ait dersler yer almaktadır. Sınıftaki teorik öğretim ve laboratuvar uygulamalarına ek olarak öğrenciler, dönem projeleri, toplum sağlığı stajı, sektör-üniversite işbirliği içinde yapılan işbaşı eğitimleri ile bilgilerini pekiştirmektedirler. Staj ve İş İmkanları Öğrencilerimiz yetişkin ve çocuk hastanelerinde klinik stajı, yiyecek-içecek Hizmeti veren kurumlarda(yemek fabrikaları, okullar resmi kurumlar gibi) kurum stajı, özel veya üniversite- devlet hastanelerinde elektif stajı yapmaktadır.

Öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" ünvanı almaya hak kazanırlar. Başarılı öğrenciler; Beslenme ve Diyetetik programlarının yanı sıra sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Beslenmenin; büyüme, gelişme, yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlık sorunlarının tedavisinde önemi anlaşıldıkça, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan diyetisyenlere duyulan gereksinim de artmıştır.

Diyetisyen;

•Besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan,

 •Besin kaynaklarının sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren,

•Hastalıklarda ve diğer özel durumlarda verilen tedavilere uygun, besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek grubudur.

 Beslenme ve Diyetetik Programı; tedavi kurumlarında, yiyecek-içecek hizmeti verilen kuruluşlarda, toplum sağlığı hizmetlerinde, ağırlık denetimi merkezlerinde, besin sanayi ve endüstrisinde, araştırma merkezlerinde, örgün ve yaygın eğitim kurumları gibi pek çok alanda görev alabilecek niteliklere sahip,

•Klinik Diyetisyeni,

•Poliklinik Diyetisyeni,

•Yönetici Diyetisyen,

•Toplum Sağlığı Diyetisyeni,

•Danışman Diyetisyen,

•Eğitici Diyetisyen,

•Araştırmacı Diyetisyen olarak çalışabilecek mezunlar yetiştirmek amacıyla uluslararası ölçütler doğrultusunda yapılandırılmıştır.