Duyurular
2020-2021 Çevrimiçi Sınav Uygulama Esasları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLERİ

2020-2021 AKADEMİK YILI GÖZETİMLİ ÇEVRİMİÇİ SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

Pandemi koşulları ve eğitim-öğretimde yüz yüze uygulamaların kısıtlanması yönündeki kararlar nedeniyle final sınavlarının öncelikle gözetimli çevrimiçi sınavlar ve/veya ödev, rapor, proje, örnek olay çalışması, sözlü vb. yöntemlerle sürdürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

 

1. 12.11.2020 tarih ve 91694447-104.99/32627 sayılı yazı ile 2020-2021 Akademik yılı Güz Dönemi 16 Kasım 2020 sonrası yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin geçici uygulama esasları; Final sınavlarına (28 Aralık 2020 - 08 Ocak 2021) kadar planlandığı şekilde yürütülmeye devam edecektir.

 

2. Bu kapsam dışında kalan ve hali hazırda tamamen uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülen derslerin çevrimiçi sınav yöntemi ile değerlendirilmesinde; akademik birimlerin (Fakülte ve Meslek Yüksek Okulu – Bölüm / Program) gereksinimlere uygun gözetimli çevrimiçi sınav uygulama esasları oluşturup uygulayabilecektir (Örneğin; Yabancı Diller Yüksekokulu Çevrimiçi Sınav Uygulama Esasları Örneği).

 

3. Video konferans yazılımları (Microsoft Teams, Zoom, Adobe Connect vb.) kullanılarak gözetimli olarak yapılacak çevrimiçi sınavlar için öğrencilerin yapacakları ön hazırlıkların  (uygun yazılımları indirme ve kurma, ekiplere dahil olma, donanım hazırlıkları yapma vb.) belirlenmesi ve kendileri ile paylaşılması gerekmektedir.

 

4. Sınav soruları, Moodle/ KEYPS Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi ve/veya Microsoft Teams, Zoom vb video konferans sistemi üzerinden sınav başlama saatinde öğrencilere açılacaktır.

 

5. Gözetimli çevrimiçi sınavlarda, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, farklı gözetim kuralları (ders sorumlusu ile bir gözetmenin sınav oturumunda olması, güvenli sınav tarayıcısının kullanılması, çoklu kamera ile görüntü ve ortam izlenmesi vb.) uygulanabilecektir.

 

6. Gözetimli çevrimiçi sınavlarda, öğrencilerin sınav boyunca kameralarını ve mikrofonlarını açması istenecektir.

 

7. Öğrenciler sınav başlangıcında kameraya yüzünüzü dönerek öğrenci kimliğini kameraya 5 saniye sürede,  net ve okunabilir yakınlıkta gösterecektir. Öğrenci kimliği olmayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

 

8. Öğrenciler sınavda kullanılacak platformlarda oturum açarak gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Sınav esnasında sorun yaşayan öğrencilere geçerli bir mazeret olmaksızın (sağlık raporu, teknik aksaklık yaşandığını gösterir belgeler, ekran görüntüsü, video vs.) telafi sınav hakkı verilmeyecektir.

 

9. Sınav başlamadan 15 dakika önce öğrenciler sınav yapılacak çevrimiçi ortama giriş yapacaklar, kimlik kontrolü sonrasında sınav kuralları hatırlatılacak ve öğrencilerin görüntü açıları kontrol edilecektir.

 

10. Sınavlar sadece duyurulan süre kadar süreceğinden öğrencilerin sınavın tam başlangıç saatinde sınava başlamaları önemlidir. Sınava geç giren öğrenciye ek süre verilmeyecektir.

 

11. Sınav süresince sınav masası / alanı terkedilmeyecek, öğrencilerin kulaklık kullanmalarına, kendi aralarında konuşmasına, yazışmasına ve/veya harici cep telefonları ile görüntü almasına müsaade edilmeyecektir.

 

12. Çevrimiçi sınav oturumdan düşen öğrencilerin en kısa sürede sınav oturumuna tekrar bağlanması gereklidir. Her ne sebeple olursa olsun oturuma dönemeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

13. Sınavını erken bitiren öğrenciler, ders sorumlusu sınavı sonlandırmadığı sürece çevrimiçi sınav oturumundan çıkamayacaklardır.

 

14. Gözetimli çevrimiçi sınav ortamı sınav güvenliği açısından daha sonra gerek duyulursa incelenmek üzere öğretim eleman/gözetmen tarafından kaydedilecektir. Görüntü kayıtları hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmayacaktır, dönem sonunda notların açıklanmasından sonra ve itiraz süreci sonunda silinecektir.

 

15. Gözetimli çevrimiçi sınav sürecinde engelli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda akademik danışmanlar ve engelli birim temsilcileri gerekli planlamaları yapacaktır. Bu konuda yapılan planlamalar ve alınan önemler Rektörlüğe bildirecektir.